หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วิธีใช้ pdf creator (แบบสั่งพิมพ์ออกเป็น PDF)

วิธีใช้ pdf creator (แบบสั่งพิมพ์ออกเป็น PDF)


1.      คลิกแฟ้ม > พิมพ์ เลือก PDF Creator กดตกลง


 2.      ตั้งชื่อไฟล์ คลิก Save

 

เท่านี้ก็ได้ไฟล์ PDF สมใจแล้ว