หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

print pdf

print pdf

วิธีสร้าง ไฟล์ Acrobat PDF ด้วย PDF Creator 

   1. หลังจาก Download โปรแกรมและติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  (ควร Start Windows ก่อนเสมอ)
   2. ให้คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการแปลงเป็น PDF สามารถเลือกโดยตรงจาก Windows Explorer ได้ หรือ
   3. เปิดโปรแกรม Microsoft Word เลือกเอกสารที่ต้องการแปลง จากนั้นคลิกปุ่ม Print
   4. เลือก printer ให้เป็น PDFCreator
   5. คลิกปุ่ม Print
   6. จะได้หน้าต่าง ให้ใส่ชื่อไฟล์ที่ต้องการแปลงเป็น PDF
   7. ถ้าใช้ชื่อเดิมให้คลิก Save ได้ทันที
   8. คลิกปุ่ม Save อีกครั้ง ถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนโฟลเดอร์ในการจัดเก็บ
   9. รอสักครู่โปรแกรมจะแปลงไฟล์ให้อัตโนมัติ