หน้าเว็บ

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

pdf creator ฟรี

PDF File เป็นนามสกุลของไฟล์ประเภทหนึ่ง เช่นเดียวกับ .DOC ของ Microsoft word แต่แตกต่างกันตรงที่ PDF จะถูกแปลงไฟล์ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat และไฟล์ที่ได้จะมีขนาดเล็กลงมากๆ สามารถใส่รหัสผ่านได้อีกด้วย ปัจจุบันบางบริษัทนิยมใช้สำหรับการกรอกแบบฟอร์ม ได้อีกด้วย การเปิดดูไฟล์ สามารถใช้ฟรีโปรแกรมที่ทางบริษัท Adobe ได้แจกให้ชื่อ Adobe Reader และเราสามารถ download ผ่านเว็บไซต์ของ Adobe ได้โดยตรง

สืบเนื่องจากราคาและพื้นฐานการใช้งาน PDF ไฟล์ ส่วนใหญ่เน้นเรื่องการแปลงไฟล์ให้ได้เป็น .PDF เท่านั้น และราคาของโปรแกรม Adobe Acorbat เองก็ค่อนข้างสูงพอสมควร ดังนั้น จึงมีผู้ผลิตใจดี ผลิตฟรีโปรแกรมในการแปลงไฟล์เป็น PDF ให้เราสามารถใช้งานได้ เช่นที่เรากำลังแนะนำอยู่นี้เอง


PDFCreator - โปรแกรมสำหรับการแปลงไฟล์เป็น PDF