หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วิธีใช้ pdf creator (แบบแปลงไฟล์)

วิธีใช้ pdf creator (แบบแปลงไฟล์)

     วิธีการใช้งานแบบแปลงไฟล์

1.      เปิดโปรแกรม คลิกเมนู Document > Add
 
 

2.      เลือกไฟล์ที่ต้องการกด Open
 

3.      ตั้งชื่อไฟล์ คลิก Save