หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

แปลง pdf
Portable Document Format (PDF) is the de facto standard for the secure and reliable distribution and exchange of electronic documents and forms around the world.  CutePDF Writer (formerly CutePDF Printer) is the free version of commercial PDF creation software. CutePDF Writer installs itself as a "printer subsystem". This enables virtually any Windows applications (must be able to print) to create professional quality PDF documents - with just a push of a button!

โดยปรกติแล้วในกรณีที่มีการติดตั้งโปรแกรม Adobee Acrobat
สมบูรณ์ถูกต้องแล้วการแปลงไฟล์ของ Microsoft Office
ประเภท word powerpoint excel
เป็นไฟล์ที่อ่านได้ด้วย Acrobat หรือไฟล์สกุล PDF
ก็จะไม่มีปัญหายุ่งยากมากนักเพราะมี Tools ให้พร้อมเสร็จ
แต่เครื่องที่ไม่มีโปรแกรม Adobee Acrobat ตามข้างต้นนี้
ก็สามารถที่จะแปลงไฟล์ของ Microsoft Office
ประเภท word, powerpoint, excel
ให้เป็นไฟล์ที่อ่านได้ด้วย Acrobat หรือไฟล์สกุล PDF

การใช้งาน word ก็ทำงานได้ตามปรกติ
แต่จะแปลงไฟล์ควรตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร
แล้ว save ไฟล์ให้เรียบร้อยก่อน
ให้เลือก Print จะปรากฎชื่อ Printer ที่ใช้งานในเครื่อง

ให้เลือก Printer ชื่อ CutePdf Writer
ก็เลือกว่าจะพิมพ์แบบไหนเหมือนการพิมพ์งานทั่วไป
แต่ภาพตัวอย่างนี้ขอเลือกแบบ All
แล้วกดคำว่า OK
ถ้าสังเกตุที่ด้านล่างมุมขวามือ หรือตรงกึ่งกลาง
จะมีรูป Printer กำลังทำงานพิมพ์อยู่

เมื่อภาพ Printer ทำงานเสร็จแล้วก็จะกลับมาเป็นรูปด้านล่าง
ให้เลือกชื่อไฟล์ที่ตั้งไว้จะ save ชื่อเดิมหรือชื่อใหม่
หรือจะเลือกให้ save ไว้ใน Folder ใหม่ก็ได้
ถ้าตัดสินใจได้แล้วก็กดคำว่า save
ก็จะได้ไฟล์ใหม่ที่มีสกุล PDF อ่านได้ด้วย Acrobat

ภาพล่างสุดของชุดนี้คือไฟล์ที่แปลงเป็น pdf แล้ว
เปิดอ่านด้วย Acrobat หรือ FoxitReader
สังเกต ตัวอักษรจะหนากว่า เข้มกว่ามาก

Tips  ควรเก็บรักษาไฟล์ต้นฉบับของ word, powerpoint, excel
ให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ก่อนการเริ่มแปลงไฟล์
เพราะการแปลงไฟล์เป็น PDF แล้วการแปลงกลับมาเป็นแบบไฟล์ต้นฉบับ
ค่อนข้างยุ่งยากหรือไม่ค่อยสมบูรณ์
แม้ว่าจะใช้โปรแกรมที่ช่วยแปลงกลับคืนมาดั่งเดิม
ภาษาไทยมักจะอ่านไม่ค่อยได้หรือไม่สมบูรณ์มากนัก
ต้องเสียเวลาในการตกแต่งแก้ไขพอสมควร
 

Download Here